Fal e Hafez - فال حافظ شیرازی با تعبیر

API برای نمایش فال حافظ و تعبیر برای سایت و اپلیکیشن موبایل

Falehafez - فال حافظ شیرازی با تعبیر

برای دسترسی به REST API سایت فال حافظ که غزل تصادفی به همراه تعبیر آن را با فرمت JSON نمایش می دهد، لطفاً از طریق صفحه ی تماس با ما، درخواست خود را به همراه معرفی سایت/اپلیکیشن/محصول خود ارسال نمایید.