يارم چو قدح به دست گيرد
هر کس که بديد چشم او گفت
در بحر فتاده‌ام چو ماهی
در پاش فتاده‌ام به زاری
خرم دل آن که همچو حافظ
                    
  بازار بتان شکست گيرد
کو محتسبی که مست گيرد
تا يار مرا به شست گيرد
آيا بود آن که دست گيرد
جامی ز می الست گيرد
                    
تعبیر:امیدوار بودن، شانس موفقیت تو را بیشتر می کند. امید به لطف خداوند و صبر و تحمل و تلاش، رمز موفقیت انسان است.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org