بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
زان باده که در ميکده عشق فروشند
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک
دلدار که گفتا به توام دل نگران است
خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش
تا بر دلش از غصه غباری ننشيند
حافظ که هوس می‌کندش جام جهان بين
                    
  وين سوخته را محرم اسرار نهان باش
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش
جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش
گو می‌رسم اينک به سلامت نگران باش
ای درج محبت به همان مهر و نشان باش
ای سيل سرشک از عقب نامه روان باش
گو در نظر آصف جمشيد مکان باش
                    
تعبیر:در دوستی، صداقت داشته باش. پیوند مهر و دوستی صمیمانه با دیگران بر قرار کن. برای رسیدن به آرزوها باید سعی و تلاش کنی و رنج و مشکلات را تحمل نمایی. به خداوند توکل داشته باش.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org