يوسف گمگشته بازآيد به کنعان غم مخور
ای دل غمديده حالت به شود دل بد مکن
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
هان مشو نوميد چون واقف نه‌ای از سر غيب
ای دل ار سيل فنا بنياد هستی برکند
در بيابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيد
حال ما در فرقت جانان و ابرام رقيب
حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار
                    
  کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
وين سر شوريده بازآيد به سامان غم مخور
چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور
دايما يک سان نباشد حال دوران غم مخور
باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور
چون تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم مخور
سرزنش‌ها گر کند خار مغيلان غم مخور
هيچ راهی نيست کان را نيست پايان غم مخور
جمله می‌داند خدای حال گردان غم مخور
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور
                    
تعبیر:روزگار رنج و حرمان تمام می شود و دوران خوشی و شادکامی به زودی فرا می رسد. امروز اگر دچار رنج و سختی شده ای، فردا نتیجه ی مطلوب را بدست خواهی آورد. صبر و تحمل کلید خوشبختی تو است. به خداوند امید داشته باش و دعا را فراموش نکن.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org