صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل
حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودی
جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است
کنون که چشمه قند است لعل نوشينت
مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر
چو ذکر خير طلب می‌کنی سخن اين است
غبار غم برود حال خوش شود حافظ
                    
  وز او به عاشق بی‌دل خبر دريغ مدار
نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ مدار
کنون که ماه تمامی نظر دريغ مدار
ز اهل معرفت اين مختصر دريغ مدار
سخن بگوی و ز طوطی شکر دريغ مدار
از او وظيفه و زاد سفر دريغ مدار
که در بهای سخن سيم و زر دريغ مدار
تو آب ديده از اين رهگذر دريغ مدار
                    
تعبیر:دنیا را سخت نگیر. همه ی کارها، راحت و آسان رو به راه می شود اما سعی و کوشش هم لازم است. بهتر است امیدوار باشی و با اراده ای محکم به راه خود ادامه دهی.

مطلب داغ طالع روزانه خود را از اینجا ببینید!

www.falehafez.org